X
بازدید سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان از اداره ثبت احوال پارسیان
print تاریخ ایجاد: 1400/07/17 تعداد بازدید: 156
راشد رشیدی ، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان ، ضمن بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان پارسیان با رئیس اداره و کارکنان این شهرستان به گفت و گو نشست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان ،راشد رشیدی ، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان ، ضمن بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان پارسیان با رئیس اداره و کارکنان این شهرستان به گفت و گو نشست.

در این بازدید راشد رشیدی ، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان ضمن تاکید بر خدمت رسانی مطلوب به مردم اظهار داشت : سازمان ثبت احوال سازمانی مردمی است و خدمت رسانی مطلوب و شایسته به مردم شریف از اهم وظایف این سازمان بوده و هست.

وی همیچنین در جمع مردم حاضر شده و به مسائل و مشکلات انان گوش سپرد و به کارکنان تاکید نمود نهایت تلاش و دقت خود را در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم  فهیم استان هرمزگان به کار گیرند.

سرپرست اداره کل ثبت احوال استان همچنین در حاشیه این بازدید با کارکنان واحدها و حوزه های مختلف  این اداره صحبت نمود و و ضمن رصد فرآیند انجام کار در حوزه های مختلف ، مواردی را متذکر شد.

در این بازدید همچنین آقای خاتمیان، رئیس اداره ثبت احوال پارسیان گزارشی از اقدامات و فعالیت های این شهرستان ارائه نمود و عملکرد اداره را طی سال جاری تشریح کرد.