X
19000 کارت هوشمند ملی صادر شده در انتظار تحویل
print تاریخ ایجاد: 1400/04/22 تعداد بازدید: 290
راشد رشیدی ، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان اعلام کرد:متقاضیان کارت هوشمند ملی برای پیگیری وضعیت کارت هوشمند ملی خود نیازی به مراجعه به ادارات ثبت احوال ندارند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان ، راشد رشیدی سرپرست اداره کل ثبت احوال استان با اشاره به وضعیت کارتهای هوشمند ملی صادر شده اظهار داشت: تعداد 19000 کارت هوشمند ملی صادر شده در دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در انتظار تحویل هستند که علیرغم ارسال پیامک ، متقاضیان برای دریافتشان مراجعه نکرده اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: متقاضیان برای اطلاع از وضعیت کارت هوشمند ملی خود نیازی به مراجعه حضوری به ادارات ثبت احوال و یا دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال ندارند و می توانند با استفاده از کد  USSD  تلفن همراه خود و وارد کردن کد دستوری  #6090*4* یا مراجعه به سایت www.ncr.ir   وضعیت کارت هوشمند ملی خود را پیگیری نمایند.

سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان در ادامه اعلام نمود: حدود 5 درصد از جمعیت واجد شرایط استان هرمزگان تاکنون برای ثبت نام و درخواست کارت هوشمند ملی اقدام ننموده اند که انتظار می رود هر چه سریعتر با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

وی با اشاره به روند صدور کارت هوشمند ملی المثنی اظهار داشت: کسانی که کارت هوشمند ملی خود را مفقود نموده اند برای درخواست المثنی تنها باید به ادارات ثبت احوال در سراسر استان مراجعه نمایند و ثبت درخواست المثنی کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان امکانپذیر نیست.

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر در هرمزگان واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی می باشند که تاکنون 95 درصد از این جمعیت برای دریافت کارت هوشمند ملی خود ثبت نام کرده اند و تاکنون یک میلیون و 102 هزار کارت هوشمند ملی برای هرمزگانی ها صادر شده است.

راشد رشیدی همچنین اذعان داشت: متقاضیان تا زمان تحویل کارت هوشمند ملی ، می توانند کلیه امور اداری و بانکی خود را با ارائه سید ثبت نام کارت هوشمند انجام دهند و در صورت مفقود شدن رسید ثبت نام می توانند به دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال و ادارات ثبت احوال استان ، نسبت به دریافت مجدد رسید ثبت نام اقدام نمایند.

وی با تاکید بر ضرورت تحویل کارت هوشمند ملی اظهار داشت: متقاضیانی که پیامک تحویل کارت هوشمند ملی خود را دریافت نموده اند ، باید سریعا نسبت به تحویل کارت اقدام نموده در غیر اینصورت کارت صادره باطل شده و مشمول ثبت نام مجدد و دریافت هزینه می گردد.